سیچلاید آمریکایی : سیچلاید کوتوله آگاسیز (Apistogramma agassizii)

نام علمی: Apistogramma agassizii نام مشترک : سیچلاید آگاسیز نام انگلیسی: Agassizi’s Dwarf Cichlid سطح مراقبت : آسان تا متوسط اندازه ماهی: تا ۳.۵ اینچ (۹ سانتی متر) اسیدیته آب  : ۶ – ۷…

ادامه مطلب سیچلاید آمریکایی : سیچلاید کوتوله آگاسیز (Apistogramma agassizii)