سایت جامع ماهیان زینتی

Maahee.ir
سایت جامع ماهیان زینتی بر این باور است که تبادل اطلاعات بین دانشگاه ، تولید کننده و بازار مصرف می تواند در رونق صنعت پر سود پرورش و تکثیر ماهیان زینتی نقش مفیدی را ایفا نماید.

زنده زا


نمایش ویرایش زنده زا : پلاتی (Xiphophorus maculatus)

نمایش ویرایش زنده زا : چاقویی زنده زا (Alfaro cultratus)
نمایش ویرایش زنده زا : مولی سیاه (Poecilia ephenops)
نمایش ویرایش زنده زا : مولی دم چنگی (Poecilia latipinna)
نمایش ویرایش زنده زا : دم شمشیری (Xiphophorus helleri)
نمایش ویرایش زنده زا : پلاتی بی قرار (Xiphophorus variatus)
نمایش ویرایش زنده زا : مولی باله بادبانی (Poecilia velifera)
نمایش ویرایش زنده زا : ماهی اندلر (Poecilia wingei)
نمایش ویرایش زنده زا : ماهی گوپی (Guppy)

گورامی و بتا

نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی کوتوله یا دارف (Trichogaster lalius)اضافه کردن کلمات کلیدی
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی پوست ماری (Trichopodus pectoralis)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی مهتابی (Trichogaster microlepis)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی مرواریدی (Trichogaster leeri)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی غولپیکر (Osphronemus goramy)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی غروب آفتاب (Trichogaster labiosa)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی عسلی (Trichogaster chuna)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی شکلاتی (Sphaerichthys vaillanti)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی بوسنده (Helostoma temmincki)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی بهشتی (Macropodus opercularis)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی آبی یا سه نقطه (Trichogaster trichopterus)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : پرچ پرنده خالدار (Ctenopoma acutirostre)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : سرماری خالدار (Channa maculata)

گربه ماهی
نمایش ویرایش گربه ماهی : گربه ماهی کله گاوی (Ameiurus nebulosus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : گربه ماهی وارونه (Synodontis nigriventris)
نمایش ویرایش گربه ماهی : گربه ماهی شیشه ای (Kryptopterus bicirrhis)
نمایش ویرایش گربه ماهی : ماهی زره پوش (Agamyxis pectinifrons)
نمایش ویرایش گربه ماهی : گربه ماهی جویبار (Ictalurus punctatus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : گربه ماهی الکتریکی (Malapterurus electricus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : گربه ماهی اتوسیکلوس (Otocinclus vittatus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : کوریدوراس پلنگی (Corydoras trilineatus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : کوریدوراس فلفلی (Corydoras paleatus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : کوریدوراس برنزی (Corydoras aeneus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : کوریدوراس آدولفو (Corydoras adolfoi)
نمایش ویرایش گربه ماهی : کت فیش پلیکوی رویال (Panaque nigrolineatus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : کت فیش مکنده یا لجن خوار (Hypostomus plecosyomoides)
نمایش ویرایش گربه ماهی : کت فیش دلقک (Synodontis decorus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : کت فیش باله بادبانی (Leiarius pictus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : پیکتوس خالدار (Pimelodus pictus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : پوزه پارویی (Sorubim lima)
نمایش ویرایش گربه ماهی : پنگوسی یا فنکوسی (Pangasius hypophthalmus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : پنگوسی شکاری (Pangasius sanitwongsei)
نمایش ویرایش گربه ماهی : مکنده کوتوله (Otocinclus macrospilus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : سینودونتیس واتر لوت (Synodontis waterloti)
نمایش ویرایش گربه ماهی : سینودونتیس فاخته (Synodontis multipunctatus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : رد تیل (Phractocephalus hemioliopterus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : بانجو دورنگ (Bunocephalus coracoideus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : اژدها ماهی (Pseudoplatystoma fasciatum)